top of page
Wat is mediumschap?

 

Wanneer we overlijden laten we het aardse leven achter ons en leven we verder in een andere vorm. Het lichaam, ons voertuig, blijft achter, maar de ziel leeft verder in de Spirituele wereld (of de Ongeziene wereld, Gene Zijde, de Hemel).

 

Alles is energie, alles om ons heen, ons lichaam, maar ook de ziel, de 'Spirit' in de spirituele wereld. Door mijn energie te verhogen en mezelf af te stemmen op hun wereld kan ik contact maken met uw dierbaren.

 

Energie kan niet vernietigd worden, het is eeuwig. Energie kan getransformeerd worden. Dat is wat er plaatsvindt als we overgaan. Onze energie transformeert 

van een vaste vorm naar een vluchtige vorm. 

 

We worden niet opeens heilig als we overgaan. Ook niet alwetend. Sorry...

Onze karaktereigenschappen behouden we en onze processen lopen ook gewoon door. Dat maakt ons - als spirit - juist herkenbaar voor degenen die achterblijven.

 

Het zijn onder andere die eigenschappen die als bewijs kunnen dienen bij het doorgeven van uw dierbaren. Als ik het bewijs kan leveren van leven

na de dood, uw dierbaren weer even heel dichtbij kan brengen, dan

biedt dat niet alleen troost, maar ook vertrouwen dat het leven niet

ophoudt als we hier klaar zijn. 

 

En dat is - voor mij althans - de taak van een medium, onze 

dierbaren weer heel even dichtbij brengen, het laatste hoofdstuk

nog eens vertellen.

 

Ik ben geen therapeut en heb niet het antwoord op al uw

vragen. Maar spirit is er altijd om u dat steuntje in de rug te geven,

dat handvat, die aanmoediging, die knuffel of die omarming en

- als het gaat - ook een antwoord op uw vraag.

Nooit dwingend, nooit eisend, maar altijd in liefde.

bottom of page